Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, keď sa však opýtate, čo to má byť, len ťažko hľadá odpoveď. Waldorfská pedagogika pomáha rodičom hľadať túto odpoveď.

Nejde však o nejaké abstraktné odpovede alebo čisto teoretické poučky. Stredobodom záujmu waldorfskej pedagogiky je vždy konkrétne dieťa vo svojom špecifickom životom období a s nadaním, s ktorým prišlo na svet. Waldorfská pedagogika nepracuje s tabuľkovými priemermi, ale poznáva skutočné dieťa a vytvára mu podmienky pre rozvoj.Povedali o waldorfe