Hodnotenie PISA

Program PISA (Programme for International Student Assessment) je celosvetová štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v členských a nečlenských krajinách zameraná na hodnotenie vzdelávacích systémov. Hodnotenie sa opiera o zisťovanie školských výsledkov 15-ročných žiakov v matematike, prírodných vedách a čítaní. Vzorka zahŕňa všetky školy, čiže neexistuje systematické testovanie waldorfských škôl v rámci programu PISA, existujú však odlišnosti v prístupe jednotlivých krajín. Napríklad osobitné hodnotenie waldorfských škôl bolo v Nemecku zamietnuté s odkazom na nadmerné náklady na rozdiel od Rakúska, viď nižšie.

Čo sa týka počtu testovaných škôl, pred rokom 2009 bola vzorka pre porovnanie krajín vždy 1 500 škôl, po roku 2009 už len približne 230 škôl. Tým sa úmerne znižuje počet testovaných waldorfských škôl, čo má vplyv aj na výpovednú hodnotu PISA porovnávania.

PISA prieskum v Rakúsku

PISA 2006

Prvý rakúsky prieskum so samostatným hodnotením a porovnávaním waldorfských škôl sa uskutočnil ešte v roku 2006, čiže pred znížením počtu porovnávaných škôl. Porovnávania sa zúčastnilo okolo 92% waldorfských žiakov (celkovo 153 žiakov). Zistenia boli nasledujúce:

  • Waldorfskí žiaci dosiahli priemerné výsledky v čítaní a matematike v porovnaní s žiakmi z bežných škôl. V prírodných vedách však ukázali svoje silné stránky - sú jasne nad rakúskym priemerom a majú vyššie motivačné charakteristiky.
  • V matematike a čítaní majú waldorfské školy menej rizikových žiakov. Zároveň je však podiel najlepších žiakov v oboch oblastiach kompetencií nižší. Na druhej strane, pri prírodných vedách waldorfské školy majú významne menej rizikových žiakov s približne rovnakým podielom najlepších žiakov v porovnaní s bežnými školami.
  • Výkony waldorfských žiakov sú zaujímavé v troch vedeckých schopnostiach, resp. subškálach. Zatiaľ čo pri vedeckom vysvetlení javov sú waldorfskí žiaci na približne rovnakej úrovni ako žiaci z bežných škôl, sú jednoznačne lepší v rozpoznávaní vedeckých otázok a používaní vedeckých dôkazov.

Zdroj:
Wallner-Paschon, C. (2009). PISA/Österreich: Waldorfschüler im Vergleich. Vyšlo v časopise Erziehungskunst - Waldorfpädagogik heute, č. 5/2009, str. 545-547 extený odkaz
PISA 2006, Österreichischer Expertenbericht zum Naturwissenschafts-Schwerpunkt extený odkaz

Keďže PISA porovnávanie sa robí každé 3 roky, týka sa to aj rakúskych waldorfských škôl. Avšak samostatná analýza výsledkov nebola robená každé tri roky, ale ďalšia bola publikovaná až v roku 2021 na základe PISA 2018.

PISA 2018

Vyhodnotenie v roku 2018 malo podobnú účasť žiakov ako v roku 2006: okolo 96%, celkovo 151 žiakov. Výsledky analýzy ukázali:

  • Výsledky o kognitívnych a nekognitívnych kompetenciách waldorfských žiakov z PISA 2018 nevykazujú žiadne rozpory s predchádzajúcimi výsledkami od PISA 2000.
  • Kompetencie waldorfských žiakov v matematike, prírodných vedách a čítaní sú až na niekoľko výnimiek relatívne stabilné počas celého prieskumu.
  • Zatiaľ čo waldorfskí žiaci dosahujú v priemere v čítaní a prírodných vedách v štúdii PISA 2018 mierne lepšie výsledky ako žiaci bežnom školskom systéme, v matematike dosahujú podobne vysoké priemerné hodnoty ako rakúsky priemer.
  • V podrobnej analýze čitateľských kompetencií sa u waldorfských žiakov, na rozdiel od bežných škôl, prejavuje jasný kompetenčný profil. Ich relatívne silné stránky spočívajú v porozumení textu a tým aj pri reprodukcii, prepájaní a vyvodzovaní záverov z obsahu textu. Ale aj pri hodnotení a premýšľaní o texte, ako aj úprave textov zo zdroja.
  • Waldorfské školy majú menšie rizikové a najlepšie skupiny ako bežné školy vo všetkých troch oblastiach kompetencií.

Zdroj:
Wallner-Paschon, C., Wiesinger, L (2021) Waldorf- und Regelschulen in Österreich extený odkaz
PISA 2018, Grundkompetenzen am Ende der Pflichtschulzeit im internationalen Vergleich extený odkaz

Povedali o waldorfe