História

Waldorfská pedagogika bola založená rakúskym filozofom a antroposofom Rudolfom Steinerom (1861-1925). Steinerova pedagogická koncepcia bola od roku 1919 vyskúšaná aj v praxi, keď významný nemecký podnikateľ Emil Molt spolu s manželkou v spolupráci so Steinerom založili prvú waldorfskú školu v Stuttgarte. V nasledujúcich rokoch vznikali aj ďalšie školy v Európe, ale politická situácia (najmä rozmach nacizmu a boľševizmu) neumožňovala jej významnejší rozvoj. Ten preto nastal až po 2. svetovej vojne a po roku 1980 možno hovoriť doslova o boome waldorfskej pedagogiky po celom svete.

Rudolf Steiner

Emil Molt

Berta Molt

V socialistickom Československu nebolo možné waldorfskú pedagogiku praktikovať, preto sa na Slovensku začal jej rozvoj až po roku 1989. V roku 1991 vznikla prvá iniciatíva v Spiškej Novej Vsi, nasledovali ďalšie po celej SR. V tom pomáhali podporovatelia z Holandska (najmä Cornelis Boogerd a nadácia Helias) a Nemecka. Koncom roka 1992 bola založená slovenská waldorfská asociácia (vtedy pod názvom Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl) a začalo intezívne vzdelávanie stoviek záujemcov o waldorfskú pedagogiku. Ľudia z okruhu absolventov týchto kurzov potom po roku 2000 začali zakladať waldorfské škôlky, vznikla prvá waldorfská škola v Bratislave, neskôr jej elokované pracovisko v Košiciach. Waldorfská pedagogika pre základné školy prešla v období 2001 - 2014 experimentálnym overovaním s úspešným výsledkom, z byrokratických dôvodov však bola povolená na použitie len pre jednu konkrétnu školu a jej elokované pracoviská (tento stav pretrváva dodnes).

Od roku 2014 vznikla iniciatíva k druhej škole v Bratislave, ktorá je aktívna, pracuje na báze skupiny domáceho vzdelávania a usiluje sa o získanie vlastnej budovy. V roku 2018 v Nových Zámkoch bola založená waldorfská trieda v rámci štátnej školy a z nej sa potom rozvinula "Živá škola" ako koncept spolupráce waldorfskej pedagogiky a štátneho vzdelávacieho systému.

Povedali o waldorfe