Vzdelávanie učiteľov

Alma Sofia - vzdelávanie v predprimárnej pedagogike

Pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť dieťa, jeho bytosť, vývin a potreby, organizuje Inštitút waldorfskej pedagogiky Alma Sofia vzdelávanie waldorfskej pedagogiky pre prvé sedemročie života.

Cieľom vzdelávania je rodičom a vychováveľom či iným záujemcom o prácu s deťmi poskytnúť základný obraz a praktické podnety pre život s deťmi od narodenia do predškolského veku (ročný kurz – prvý ročník) poskytnúť vzdelanie pre prácu vychovávateľa vo waldorfskej škôlke (3 ročné štúdium).

Študijný plán je rozdelený na:

  • Štúdium antroposofických základov: náuka o človeku a svete
  • Metodicko-didaktickú časť: metódy práce vo waldorfskej škôlke, priebeh dňa, týždňa a roka, pozorovanie dieťaťa, práca a sebavýchova vychovávateľa, práca s rodičmi, detská kresba, rozprávky, rytmické hry, bábkové divadlo atď.
  • Umelecké činnosti a remeslá: spev, eurytmia, maľovanie, modelovanie, háčkovanie, pletenie, šitie, plstenie, práca s drevom

Zodpovednosť za vzdelávanie nesú vychovávateľky prakticky činné vo waldorfských škôlkach, v spolupráci s hosťujúcimi slovenskými a zahraničnými lektormi a umelcami.

Viac informácií o prebiehajúcich kurzoch a podujatiach nájdete na almasofia.sk.Akadémia Michael - všeobecný seminár pre súčasných a budúcich učiteľov základných škôl

Trojročné štúdium vedené slovenskými a zahraničnými lektormi, ktoré je základnou prípravou pre prácu v zmysle waldorfskej pedagogiky.

Viac informácií o seminári.Vzdelávanie v ČR

České waldorfské hnutie poskytuje rozmanité vzdelávanie aj pre záujemcov zo Slovenskej republiky
iwaldorf.cz

Povedali o waldorfe