Akadémia Michael

Akadémia Michael pod záštitou Asociácie waldorfských škôl a škôlok organizuje v školskom roku 2023/24 druhý ročník z trojročného vzdelávania. Skupina je uzavretá a preto nie je možné do vzdelávania pristúpiť.

Povedali o waldorfe