Akadémia Michael

Akadémia Michael pod záštitou Asociácie waldorfských škôl a škôlok otvára v školskom roku 2022/23 prvý ročník z trojročného vzdelávania.

Vzdelávanie vzniká zo živej potreby zdieľať pedagogické skúsenosti. Je určené primárne učiteľom, ktorí sú otvorení nechať sa inšpirovať pedagogickými impulzmi humanistickej pedagogiky. Waldorfská pedagogika stojaca na princípoch duchovnej vedy je v dnešnom svete, z ktorého sa postupne vytráca zmysel, ešte aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým.

Kolégium pedagógov a združených v iniciatíve Akadémia Michael je v tomto kurze pripravené:

  • vytvárať priestor pre bohatý dialóg s učiteľmi základných škôl,
  • zdieľať podnety k úlohe učiteľa v dnešnej dobe,
  • poskytovať praktický tréning duševných základov, ktoré sú potrebné na výkon povolania waldorfského učiteľa,
  • zabezpečiť rozvoj pedagogických umeleckých zručností na báze duchovnej vedy o človeku - Antroposofie.
  • viesť intenzívne hlbkové štúdium základov waldorfskej pedagogiky, okrem iného aj formou mentoringu v malých skupinách
Ak sa chcete prihlásiť, prosím, vyplňte nasledujúci prihláškový dotazník a priložte motivačný list. Poslanie dotazníka a motivačného listu budú dôležitým faktorom pre rozhodnutie na prijatie do wzdelávania.
Prihlasovanie na seminár bolo ukončené.

Povedali o waldorfe